Realizacja projektu w ramach

POIR 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych

– Go to Brand edycja 2020

Informujemy, że od dnia 2021-06-10 nasza Spółka „VINOVE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizuje projekt na podstawie umowy o dofinasowanie umowę nr POIR.03.03.03-10-0010/20-00 z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach dla poddziałania: 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand pod tytułem:

„Wsparcie marki VINOVE w branży samochodowej na rynkach międzynarodowych”

Celem realizacji projektu jest promocja marki produktowej VINOVE w branży części samochodowych. VINOVE zakłada rozszerzanie swojej działalności eksportowej na rynek niemiecki, rosyjski i chiński. Firma chce umacniać swoją pozycję na rynkach międzynarodowych tym samym z roku na rok zwiększając poziom eksportu, pozyskując nowych klientów, a także promując Marki Polskiej Gospodarki.

Marka VINOVE to ekskluzywnie zaprojektowane perfumy samochodowe zamknięte w polimerze, stworzone przez polskich pasjonatów motoryzacji, którzy przy projektowaniu wykorzystali design wnętrza auta oraz potrzeby zapachowe zmotoryzowanych użytkowników.

Sposób wykorzystania osiągniętych rezultatów w prowadzonej działalności gospodarczej przyczyni się do:

– rozpoznawalności marki VINOVE na rynkach zagranicznych.

– zdobycia nowych klientów z rynków perspektywicznych

– nawiązania kontaktów eksportowych

– uniezależnienia się od rynku krajowego,

– zwiększeniu możliwości rozwoju innowacyjnych produktów motoryzacyjnych.

Wartość projektu ogółem:                                    134 000.00 PLN

Kwota maksymalnego dofinansowania:               100 500.00 PLN (75%)

Mamy przyjemność poinformować Państwa, iż VINOVE Sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pn. Rozwój „VINOVE” Sp. z o. o. poprzez realizację usługi doradczej oraz wdrożenie jej rezultatów, wspófinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Głównym celem projektu jest przeprowadzenie działań doradczych i wdrożeniowych zmierzających do wzrostu konkurencyjności spółki VINOVE. Celem pośrednim projektu jest wprowadzenie nowego innowacyjnego produktu marki VINOVE na rynek perfum samochodowych.

Najważniejsze rezultaty planowane do osiągnięcia w wyniku realizacji projektu to wprowadzenie na rynek nowego produktu, zwiększenie sprzedaży oferowanych produktów, wzmocnienie pozycji rynkowej firmy VINOVE oraz zwiększenie liczby odbiorców.

Nr projektu: RPLD.02.01.02-10-0341/19

Całkowita wartość projektu: 544 556,00 zł

Kwota dofinansowania z EFRR: 376 318,80 zł