VINOVE Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Polska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekt nr: POIR.03.03.03-10-0014/18-00

Tytuł projektu:

Rozwój marki produktowej „Vinove” poprzez eksport na wybrane rynki zagraniczne.

Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

Wartość projektu kwalifikowana: 386 000,00zł

Wkład UE: 328 100,00zł

Opis projektu:

Przedmiotem projektu jest promocja perfum samochodowych marki „Vinove” na rynkach exportowych. Wnioskodawca zakłada umocnienie swojej pozycji na rynkach międzynarodowych i zwiększenie poziomu eksportu, pozyskanie nowych klientów, a także promocję Marki Polskiej Gospodarki. W ramach realizacji projektu Wnioskodawca weźmie udział w następujących wydarzeniach o charakterze targowo – wystawienniczym: Automechanika Frankfurt – Frankfurt, Niemcy 2018; Automechanika Dubai – Dubaj, ZEA 2019 ; MIMS Automechanika – Moskwa, Rosja 2019 ; Equip Auto – Paryż, Francja 2019. Dodatkowo Wnioskodawca planuje zakup: 1 usługi doradczej w zakresie przygotowania wejścia na rynek rosyjski, 1 usługi szkoleniowej w zakresie umiędzynarodowienia Wnioskodawcy na rynku rosyjskim, usługi tłumaczeń́ strony internetowej.