Jak zamawiać?

Informacje zawarte w Serwisie nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Użytkowników do zawarcia umowy sprzedaży.

 1. Użytkownik może składać Zamówienia w Sklepie Internetowym oraz telefonicznie +48 42 227 90 08.
 2. Użytkownik może składać Zamówienia w Sklepie Internetowym przez 7 dni w tygodniu całodobowo.
 3. Przed złożeniem Zamówienia, Użytkownik jest informowany o danych Sprzedawcy o łącznej cenie za wybrany Towar i Dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach (w tym kosztach usług dodatkowych np. transportu), jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży.
 4. Złożenie Zamówienia wymaga akceptacji regulaminu serwisu oraz regulaminu sprzedaży Sprzedawcy.
 5. Złożenie Zamówienia  stanowi złożenie przez Użytkownika oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem Zamówienia.
 6. Po złożeniu Zamówienia Użytkownik otrzymuje na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej wiadomość od Sprzedawcy informującą o otrzymaniu zamówienia.
 7. Użytkownik może składać Zamówienia telefonicznie. Formą zapłaty za zamówienie złożone za pośrednictwem telefonu jest  jedynie przelew bankowy.
 8. Użytkownik ma możliwość złożenia Zamówienia za pośrednictwem telefonu dzwoniąc na numer +48 42 227 90 08. W takim przypadku Użytkownik podaje nazwę towaru spośród towarów znajdujących się na stronie www.vinove.pl/sklep i ilość. Po skompletowaniu zamówienia Użytkownik wybiera sposób dostawy. Po wskazaniu sposobu dostawy Użytkownik podaje Sprzedawcy następujące dane: imię, nazwisko, adres dostawy, adres e-mail, nr telefonu. Użytkownik potwierdza, że wie, że złożenie zamówienia telefonicznie wiąże się z obowiązkiem zapłaty.
 9. Bez względu na sposób złożenia zamówienia (w Sklepie Internetowym lub telefonicznie), w terminie do 3 dni od dnia otrzymania zamówienia Sprzedawca informuje Użytkownika o akceptacji zamówienia. Wraz z tą informacją Użytkownik otrzymuje treść regulaminu serwisu, wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy oraz inne informacje wymagane przepisami prawa.
 10. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Użytkownika wiadomości o akceptacji zamówienia.
 11. Jeżeli zamówienie nie może zostać zrealizowane przez Sprzedawcę, Sprzedawca zawiadamia o tym Użytkownika przesyłając mu wiadomość na adres poczty elektronicznej z informacją o odmowie realizacji zamówienia oraz przyczynie tej odmowy.
 12. Do czasu otrzymania przez Użytkownika wiadomości od Sprzedawcy, o której mowa pkt.XIII.11, Użytkownik może anulować zamówienie. W tym celu Użytkownik powinien skontaktować się ze Sprzedawcą +48 42 227 90 08 , 604 707 999 lub wysłać wiadomość na adres sklep@vinove.pl Możliwość anulowania Zamówienia nie uchybia możliwości odstąpienia od Umowy sprzedaży zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Co zrobić, jeśli produktu, który mnie interesuje, nie ma na stanie lub jest za mało sztuk?

Może się zdarzyć, że produkt, który Cię zainteresował wcześniej zostanie kupiony przez inną osobę lub, w przypadku zakupu kilku sztuk, nie będziemy dysponować odpowiednią ilością produktów. Polecamy wówczas skorzystanie z kontaktu do firmy VINOVE.